Funktionsbeskrivning Manual              Beställ här => Mot Faktura

Nattduellen RGB fungerar som i Mästarnas mästare men med följande skillnad:
Den har fyra sensorer, en för varje hand. När alla händer har placerats på bordet startar spelet automatiskt.
Efter en slumpartat tid (5 - 16s), slocknar en av av lamporna. Reaktionstiden mäts och visas på displayer, framför båda spelarna. När ingen spelar aktiveras ett "demoläge" som ser riktigt coolt ut.


Det finns en knapp på ena sidan som har flera funktioner:

 • Ett kort tryck på knappen ( < 0.5s):
    Visar senaste resultatet, reaktionstid och vilken stav som slocknat och ev. färg på staven.

 • Ett långt tryck på knappen ( 0.5 till 1.3s ):
    Aktiverar färgspelet, när händer placeras tänds stavarna i en färg, man ska sedan ta staven med samma färg.

 • Ett dubbelklick på knappen ( inom 0.5s ):
    Aktiverar Single player, man spelar då mot en spökspelare.

 • Ett långt tryck på knappen ( > 3s ):
    Stänger av spelet.